fredag 30 september 2016

Bostadsbubbla eller ökade priser att vänta?

I takt med ökade bostadspriser blir trösken allt högre för att slå sig in på den svenska bostadsmarknaden. Antalet bostadsrätter ökar, men det är inte bara där efterfrågan är påtaglig; med såväl amorteringskrav och ökade insatser på bostadsrätterna är det många - framförallt unga och nyanlända - som söker med ljus och lykta efter hyresrätter runt om i landet.
UBS Global Real Estate Bubble Index för 2016 pekas Stockholm ut som en av de städer i världen som ligger närmast en bostadsbubbla. Detta då Stockholm, tillsammans med fem andra städer i samma bostadssituation, har haft en genomsnittlig prisutveckling på +50% på bostäder sedan 2011. Siffror som varslar om att en eventuell bostadsbubbla kan vara nära.
Samtidigt har diskussionen kring huruvida man kan underlätta för fler att ta sig över tröskeln och in på bostadsmarknaden. Här har man nu kommit till ett förslag om att erbjuda CSN-liknande lån för att täcka insatsen om 15%.
Hur kommer den svenska bostadsmarknaden att reagera på ett sådant beslut? Kommer bubblan att spricka eller kan vi vänta oss ytterligare rekordhöjder på bostadsmarknaden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar