måndag 31 juli 2017

Nu behövs det fler lägenheter i Halmstad

Sedan 2013 och framåt har Hallands län växt snabbare än många väntat sig. Faktum är att länet har - med en befolkningstillväxt på 1.8 procent ifjol - växt snabbare än rikssnittet. Omvandlat till mer konkreta siffror innebor det en befolkningstillväxt på 5500 personer under 2016. Det har intensifierat debatten kring lägenheter i Halmstad - hur mycket bör man bygga och vad är en skälig kötid för en lägenhet i Halmstad? De senaste årens tillväxt i regionen har skapat en bostadsbrist, som framförallt de senaste två åren har blivit akut. Är du en av dem som har svårt att finna en lägenhet i Halmstad? Då finner du alla just nu lediga bostäder i staden på denna länk.

Högskolan i Halmstad
I sitt senaste blogginlägg skriver Bostadsdeal.se lite mer om hur man kan söka lägenheter i Halmstad vid sidan av den allmänna bostadskön. Detta har framförallt varit uppe på tapeten då snitttiden i kö för en lägenhet i Halmstad idag är cirka åtta år. Kötider som nästan är på nivå med Sveriges allra största städer och som ger en tydlig indiktation på hur pressad bostadsmarknaden är i staden just nu. Allra mest påtaglig är bristen på mindre lägenheter. Många letar efter två rum och kök i Halmstad.

I Länsstyrelsens senaste rapport framgår det att man behöver bygga omkring 2500-3000 nya bostäder i länet årligen för att klara av befolkningstillväxten och samtidigt motarbeta bostadsbristen. Dock byggdes bara lite drygt 1500 bostäder under 2016, vilket alltså är alldeles för få. Dessutom pekar Länstyrelsen på vikten av hyresrätter för ett välmående samhälle. Detta då det är många som saknar de ekonomiska muskler som krävs för att köpa in sig på bostadsmarknaden. Här menar man att det - med knappt en tredjedel hyresrätter av de 1500 nybyggda bostäderna ifjol - är alldeles för få. Det behövs fler hyresrätter, främst för att motverka den extrema bostadsbrist som just råder bland unga människor. 


onsdag 26 juli 2017

Planer på fler bostäder i Malmö

Det har länge funnits planer på att bygga fler bostäder i Malmö då staden växer historiskt snabbt. Som en del av stadens expansion har det sedan en tid tillbaka funnits en strategi om att bygga mer i de östra delarna av Malmö, och när kriminalvården lämnade det gamla centralfängelset vid årsskiftet dök en möjlighet upp. MKB var inte sena med att ta möjligheten och förvärvade det gamla fängelset för en köpeskilling om totalt 50.5 miljoner kronor. Köpet har möjliggjort att man nu kan använda cirka 20.000 kvadratmeter mark för uppförandet av fler bostäder i Malmö, samt att man eventuellt kan göra bostäder av den gamla anstalten. Projektet beräknas generera cirka 250 nya bostäder totalt. Bostadsdeal.se skriver mer om projketet och andra bostadsprojekt som är på gång i Malmö i sitt senaste blogginlägg som du kan läsa här.

Det finns nämligen flera konkreta - o i många fall redan påbörjade - projekt som innebär fler bostäder i Malmö. Det har varit en naturlig utveckling och process då staden växer snabbare än någonsin tidigare. Bland annat har befolkningstillväxten ökat från att ligga på omkring 0.5 procent per år till att nu vara uppe i cirka 2 procent ökning per år. Bara under fjolåret innebär det en ökning av invånare i staden med cirka 5600 personer. Detta är inte heller en tillfällig "boost", utan något som förväntas fortgå i samma takt de kommande tio åren.

Är du en av de som letar efter bostäder i Malmö? Här får du en överblick över alla just nu lediga bostäder i Malmö. Det har även presenterats ett mer omfattande och övergripande stadsprojekt i Malmö. Det skulle främst innebära en totalförbättring av infrastruktuten genom att investera i - och förbättra - kollektivtrafiken. Vidare syftar projketet till att upprätta totalt 28.000 bostäder i Malmö och skulle i sådana fall vara till stor nytta i arbetet med att möta den höga efterfrågan som just nu råder på bostadsmarknaden.

onsdag 19 juli 2017

Behöver du en bostad i Lund till höstens terminstart? Vi har tipsen på hur du lyckas!

Det första av de två antagningsbeskeden för höstens terminstart har anlänt till digitala brevlådor över hela landet. Veckorna som väntar innebär därför mycket att göra för alla nyblivna studenter, där det för många till och med innebär en flytt till en helt ny stad. Just i de större studentstäderna, allra främst Lund och Uppsala, är trycket på bostad stort den här tiden på året. Är du en av dem som ska börja studera i Lund? Läs då igenom det senaste blogginlägget på Bostadsdeal.se, där särskilt fokus ägnas åt hur man finner en bostad i Lund inför terminstart. Vill du komma igång med sökandet av en bostad i Lund redan idag kan du gå in på denna sida där alla lediga bostäder i Lund finns listade.

En av många charmiga gator i Lund.
Många tänker direkt i termer om bostadskö och att vänta på sin tur att få en bostad. Men faktum är att det inte alltid är så det fungerar. Framförallt inte om det är en bostad i Lund du är på jakt efter. Just studentbostäderna i Lund har nämligen ingen bostadskö alls. Istället lottas platserna ut, med syftet att alla som vill ha en bostad i Lund ska ha lika förutsättningar att lyckas med just det. Årligen förmedlas cirka 700 studentbostäder på detta vis inför höstterminens start. En annan aspekt till varför det kan löna sig att spana efter andra tillvägagångssätt än bostadsköer är den korta period som är mellan antagningsbesked och terminstart. Det finns helt enkelt inte tid att spara ihop några meriterande poäng.

Istället kan det vara en god idé att fundera på vilka alternativ som finns. Kanske hade du tänkt dig att allt inom 30 minuter med cykel från skolan är det du letar efter? Pröva då att också inkludera 30 minuter med buss eller tåg - och du har helt plötsligt fått en helt annan marknad att leta på. Det är också viktigt att tänka på att det under denna del av året är mestadels studenter och unga människor som söker efter en bostad i Lund. Det är därför inte så konstigt att det är just ettor och tvåor som är de mest eftertraktade och därmed svårast att få tag i. Prata därför med andra som sitter i samma situation och se om ni kan gå ihop och söka bostad i Lund tillsammans. Ni kommer då märka att när ni istället riktar blickarna mot treor och fyror så ser utbudet helt annorlunda ut och ni har därmed ökat era möjligheter till att få en bostad.


tisdag 11 juli 2017

Många nya bostäder i Västerås förväntas i den närmsta framtiden

Läs mer om de nya bostäderna i Västerås här
Att Sveriges femte största stad växer är det ingen tvekan om, då det just nu planeras samt byggs massor av nya bostäder i Västerås. I det senaste blogginlägget på Bostadsdeal.se får du information om var, när och hur bostadsprojekten planeras. Läs hela blogginlägget om alla nya bostäder i Västerås här.

Letar du efter bostäder i Västerås hittar du lediga objekt här!

Bäckaby Centrum
Så sent som i mitten av förra månaden beslutade Västerås stad att det är Bostads AB Mimer, BoKlok och Ikano Bostad som blir de företag som kommer att få bygga de 400-500 nya bostäderna som ska ligga i Bäckaby centrum. Bostad AB Mimer menar på att det inte bara handlar om att bygga nya bostäder i Västerås, utan också om att forma nya grönområden, mötesplatser och idrottsmöjligheter.

Dingtuna
Projektet i Dingtuna kommer innebära hela 270 nya bostäder i Västerås - och byggnadsnämnden ska snart ge besked om projektet. Med hjälp av gång- och cykelvägar ska projektet länka samman stadsdelen på ett nytt, bättre sätt. De nya bostäderna i Dingtuna kommer vara en blandning av fristående hus, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och lägenheter.

Kungsängen
Bakom centralstationen hittar man den nya stadsdelen Kungsängen. Där kan det komma att byggas upp till 3000 nya bostäder. Med det centrala läget kommer de boende ha närhet till allt. Man planerar försiktigt att börja bygga vid årskiftet år 2018/2019.

Malmaberg
Ännu fler bostäder i Västerås kommer samarbetet mellan Bostad AB Mimer och NCC bidra med. Först ut ska ska det byggas 44 nya hyreslägenheter i kvarteret Lindaren i Malmlaberg. Lägenheterna ska vara fördelade på två hus, båda fyra våningar höga. Bostäderna ska vara Svanenmärkta, och kommer vara tvåor, treor och fyror på mellan 55-95 kvadratmeter. Redan nu under sommaren planerar de för byggstart, och inflyttningen planeras bli under hösten 2018.

måndag 3 juli 2017

Obalans på marknaden för lägenheter i Stockholm - trots rekordår

Det byggs fler lägenheter i Stockholm än någonsin. Trots det så råder det bostadsbrist och vi läser ofta i dagstidningarna om alla de som står utanför bostadsmarknaden. Ifjol lanserade därför länsstyrelsen en plan om att påbörja uppförandet av 40.000 nya lägenheter i Stockholm under 2016 och 2017. Ser man tillbaka till 2015 påbörjades totalt 4457 nya bostäder i Stockholm - en siffra som ökade med hela 68 procent till att landa på 7502 för 2016. Sett till framtiden visar Boverket en uppåtgående trend som håller i sig; under 2018 förväntas nämligen mellan 8500 och 10.000 nya bostäder börja byggas i Storstockholm. Bostadsdeal.se skriver därför i sitt senaste blogginlägg om vad detta innebär för bostadsbristen och för den som söker lägenhet i Stockholm. Och sitter man själv i situationen där man letar efter en lägenhet i Stockholm kan man med fördel finna en översikt över alla lediga lägenheter i Stockholm här.

Färgglada lägenheter i Stockholm. Bilden är från Gamla stan.
Det beräknade behovet för bostäder i Stockholmsregionen är cirka 16.000 nya bostäder per år. Det var också precis så många bostäder som stod färdiga för inflyttning under fjolåret. Innebär det då att det inte finns någon bostadsbrist - när behovet för lediga lägenheter i Stockholm är tillgodosett? Nej, långt ifrån. Trots att det påbörjas byggen av fler bostäder än någonsin i huvudstadsområdet är trycket på bostadsmarknaden stort och stora delar av befolkningen märker av svårigheterna på marknaden just nu. Detta då teori och praktik skiljer sig åt, och att det påbörjas rekordmånga bostadsbyggen är ingen garanti för att de står klara till tiden eller att det är den typ av bostad som marknaden efterfrågar. I en del byggnationer kan det till exempel ta upp till 10 år innan bostäderna står klara, eftersom det nästan är mer regel än undantag i många kommuner att överklaga detaljplanerna för byggprojekten.

Ser man till hela landet stod hela 63.100 nya bostäder klara för inflyttning under 2016. Det är den högsta siffran sedan 1990 - vilket visar vart vi är på väg. Men det är som sagt inte riktigt så enkel matematik att nya bostäder per automatik löser bostadsbristen. Många av de nyproducerade bostäderna tendenserar att vara för dyra för stora delar av den grupp som just nu står utanför bostadsmarknaden. Här pekar många på balansen av hyresrätter och bostadsrätter och menar att ett större antal av de planerade lägenheterna i Stockholm bör vara det förstnämnda.