onsdag 26 juli 2017

Planer på fler bostäder i Malmö

Det har länge funnits planer på att bygga fler bostäder i Malmö då staden växer historiskt snabbt. Som en del av stadens expansion har det sedan en tid tillbaka funnits en strategi om att bygga mer i de östra delarna av Malmö, och när kriminalvården lämnade det gamla centralfängelset vid årsskiftet dök en möjlighet upp. MKB var inte sena med att ta möjligheten och förvärvade det gamla fängelset för en köpeskilling om totalt 50.5 miljoner kronor. Köpet har möjliggjort att man nu kan använda cirka 20.000 kvadratmeter mark för uppförandet av fler bostäder i Malmö, samt att man eventuellt kan göra bostäder av den gamla anstalten. Projektet beräknas generera cirka 250 nya bostäder totalt. Bostadsdeal.se skriver mer om projketet och andra bostadsprojekt som är på gång i Malmö i sitt senaste blogginlägg som du kan läsa här.

Det finns nämligen flera konkreta - o i många fall redan påbörjade - projekt som innebär fler bostäder i Malmö. Det har varit en naturlig utveckling och process då staden växer snabbare än någonsin tidigare. Bland annat har befolkningstillväxten ökat från att ligga på omkring 0.5 procent per år till att nu vara uppe i cirka 2 procent ökning per år. Bara under fjolåret innebär det en ökning av invånare i staden med cirka 5600 personer. Detta är inte heller en tillfällig "boost", utan något som förväntas fortgå i samma takt de kommande tio åren.

Är du en av de som letar efter bostäder i Malmö? Här får du en överblick över alla just nu lediga bostäder i Malmö. Det har även presenterats ett mer omfattande och övergripande stadsprojekt i Malmö. Det skulle främst innebära en totalförbättring av infrastruktuten genom att investera i - och förbättra - kollektivtrafiken. Vidare syftar projketet till att upprätta totalt 28.000 bostäder i Malmö och skulle i sådana fall vara till stor nytta i arbetet med att möta den höga efterfrågan som just nu råder på bostadsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar