måndag 3 juli 2017

Obalans på marknaden för lägenheter i Stockholm - trots rekordår

Det byggs fler lägenheter i Stockholm än någonsin. Trots det så råder det bostadsbrist och vi läser ofta i dagstidningarna om alla de som står utanför bostadsmarknaden. Ifjol lanserade därför länsstyrelsen en plan om att påbörja uppförandet av 40.000 nya lägenheter i Stockholm under 2016 och 2017. Ser man tillbaka till 2015 påbörjades totalt 4457 nya bostäder i Stockholm - en siffra som ökade med hela 68 procent till att landa på 7502 för 2016. Sett till framtiden visar Boverket en uppåtgående trend som håller i sig; under 2018 förväntas nämligen mellan 8500 och 10.000 nya bostäder börja byggas i Storstockholm. Bostadsdeal.se skriver därför i sitt senaste blogginlägg om vad detta innebär för bostadsbristen och för den som söker lägenhet i Stockholm. Och sitter man själv i situationen där man letar efter en lägenhet i Stockholm kan man med fördel finna en översikt över alla lediga lägenheter i Stockholm här.

Färgglada lägenheter i Stockholm. Bilden är från Gamla stan.
Det beräknade behovet för bostäder i Stockholmsregionen är cirka 16.000 nya bostäder per år. Det var också precis så många bostäder som stod färdiga för inflyttning under fjolåret. Innebär det då att det inte finns någon bostadsbrist - när behovet för lediga lägenheter i Stockholm är tillgodosett? Nej, långt ifrån. Trots att det påbörjas byggen av fler bostäder än någonsin i huvudstadsområdet är trycket på bostadsmarknaden stort och stora delar av befolkningen märker av svårigheterna på marknaden just nu. Detta då teori och praktik skiljer sig åt, och att det påbörjas rekordmånga bostadsbyggen är ingen garanti för att de står klara till tiden eller att det är den typ av bostad som marknaden efterfrågar. I en del byggnationer kan det till exempel ta upp till 10 år innan bostäderna står klara, eftersom det nästan är mer regel än undantag i många kommuner att överklaga detaljplanerna för byggprojekten.

Ser man till hela landet stod hela 63.100 nya bostäder klara för inflyttning under 2016. Det är den högsta siffran sedan 1990 - vilket visar vart vi är på väg. Men det är som sagt inte riktigt så enkel matematik att nya bostäder per automatik löser bostadsbristen. Många av de nyproducerade bostäderna tendenserar att vara för dyra för stora delar av den grupp som just nu står utanför bostadsmarknaden. Här pekar många på balansen av hyresrätter och bostadsrätter och menar att ett större antal av de planerade lägenheterna i Stockholm bör vara det förstnämnda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar